Game of Thrones: Bạn Chính Thức Có Thể Học Ngôn Ngữ Dothraki Tại Trường

Your Wedding Inspiration

Giờ đây, bạn có thể đăng ký học 3000 từ tạo thành ngôn ngữ du mục Dothrakis này tại Đại học Berkeley. Lớp học mới mở mùa hè này sẽ được dạy bởi David J Peterson, ông tổ của chính ngôn ngữ này.

Elite Static

Peterson, giảng viên có bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ tại Đại học Berkely, anh cũng đã tạo nên hơn 40 ngôn ngữ bao gồm tiếng High Valyrian cùng xuất hiện trong bộ truyện Game of Thrones và những ngôn ngữ dùng trong show truyền hình Penny Dreadful và The 100. Bên cạnh sự am hiểu của Peterson về ngôn ngữ Dothraki, khóa học “Ngôn Ngữ của Game of Thrones và Nghệ Thuật Phát Minh Ngôn Ngữ” sẽ đi sâu nghiên cứu về nghệ thuật của ngôn ngữ qua việc phân tích những ngôn ngữ được sử dụng trong chính bộ phim Game of Thrones.

Peterson nói rằng, mục đích chính của các bạn sinh viên là để “học cách tạo nên ngôn ngữ của chính mình (và học) cách tạo nên những hệ thống viết cho ngôn ngữ ấy và mọi điều cần thiết để tạo nên một ngôn ngữ hoàn chỉnh.” Bạn có thể học rất nhiều những ngôn ngữ mới và tạo nên một ngôn ngữ cho riêng chính bạn đấy!  😮