“The Mountain Is You”, được viết bởi Brianna Wiest, khám phá hành vi tự hủy hoại bản thân và đưa ra các chiến lược để giúp bạn vượt qua nó. Cuốn sách có ảnh hưởng này đã bán được hơn 3 triệu bản và được dịch ra hơn 25 thứ tiếng. Nó đã thúc đẩy mọi người trên toàn thế giới ngừng cản trở sự tiến bộ của chính họ và mở khóa toàn bộ tiềm năng bên trong.

Mỗi trang của cuốn sách đều dày dặn kinh nghiệm, tác động đến đọc giả một cách khác nhau dựa trên hành trình độc đáo của mỗi người. Brianna đã sắp xếp cuốn sách một cách chu đáo thành ba phần: quan sát những trở ngại, vượt qua chúng và cuối cùng đạt được thành công. Sự phân bổ này nâng cao trải nghiệm khi bạn đọc “The Mountain Is You”.

Nội dung của sách ‘Mountain Is You’

  • Tự hủy hoại bản thân là một hành vi phổ biến có thể ngăn cản chúng ta đạt được mục tiêu và sống một cuộc sống viên mãn.
  • Để khắc phục tình trạng tự hủy hoại bản thân, điều quan trọng là phải hiểu nguyên nhân cơ bản của nó; chẳng hạn như tính cách sợ hãi, xấu hổ và mất niềm tin của chúng ta.
  • Xây dựng khả năng tự nhận thức và thoát khỏi các khuôn mẫu tự hủy hoại bản thân có thể đạt được thông qua trí tuệ cảm xúc (EQ), chánh niệm và thiền định.
  • Buông bỏ quá khứ và áp dụng suy nghĩ và hành động của bản thân mình trong tương lai có thể thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước với sự tự tin và mục đích (còn gọi là Luật hấp dẫn).
  • Tạo ra một cuộc sống tốt cho sự phát triển cá nhân của chúng ta liên quan đến việc thiết lập các ranh giới, nuôi dưỡng các mối quan hệ lành mạnh và ưu tiên chăm sóc bản thân.
  • Vượt qua sự tự hủy hoại đòi hỏi cống hiến và cam kết liên tục để phát triển cá nhân.
  • Bằng cách đón nhận những thách thức trong cuộc sống như những cơ hội để phát triển và biến đổi, chúng ta có thể bắt đầu hành trình khám phá bản thân và có trải nghiệm viên mãn, hạnh phúc hơn.

Bài viết trong chủ đề: